Os intelectuais e a democracia

Os intelectuais e a democracia

Discípulo de Lukács, István Mészáros, disseca a primeira grande revolta contra a autocracia stalinista, que inspirou a Primavera de Praga de 1968.  (+)